Limbo.

Luna Saturn
 


Att Vilja är Essentiellt att Agera är Existentiellt. 
AKTION.
 

Grimefjords text MOD ATT VAKNA glorifierar mödas minimum. Omgestalning av världssyn är i sanning imponerande; omdanande av perspektivfiltrering, förblindelse & förbindelse till oumbärliga samhälleligheten. Falnad rök, aska fallen ur Phoenix stolta vingslag, signalera dock för vidare färd bortom meriten att överlevt mentalt skifte; att förstora detta omistliga, är ringa ribba av förväntan. Folket vill medalj för att yttra obekväm sanning, ist. för batalj i form av obekväm handling.
 

Ordrad: ..& att öppet våga ifrågasätta etablissemanget & en hel världs förljugna föreställningar & som resultat av detta bli ganska ensam socialt sett, är en akt av enastående civilkurage & kärlek till mänskligheten! är oproportionerligt svulstigt om grundläggande värdighet; en akt av ENASTÅENDE civilkurage, att vara ärlig inför livsvy & om detta samtala?
 

Komfortabel & i viss mån intellektuellt fåfäng (jämnbördigt allkända godhetsfåfängan) form av kurage, vill jag mena; absolut minimumnivå för att vara tillstymmelsevis anständig människa, & ingenting annat. Att människor i  gemen är oanständigt tysta om ej konforma, gör ej den ur uppriktighet anständige exceptionellt djärv, på något vis; att så se, borgar för intet mer än inaktivt metalimbo av inbördes beundran.

Av vår tid.

Luna Saturn


Barn märkbart mer lata, otåliga & gränslösa; odrägliga, än förr (källa: observant barnskötare). Oskyldigt kopierande blodskognition; ovuxna föräldrar visande bristande ansvarsförmåga. Fostrarna är av högmäld suckans generation (min, skamligt nog), beklagande inbillade krav (att stjälpa avkomma & äldre i institutionella famnar, i otacksamt blaserat frosseri leva - odisciplins välfärdssjukdom dö.. är inte krävande) juvenil ångest & molande känsla av otillräcklighet i person - känsla vanligtvis sprungen ur bi.o.medveten egolusta för högre hierarkisk position; karriär, skönhet, Instagram-ljuv livsstil et cetera statuspolerat - INGENTING ANNAT; tänk bara efter - vad annars.