Mars.

17o322

 


Hans händer.
Hans busaron.
Skorna.
Ögonbrynen.
Hållningen.
Ingenting särskilt.
& allt.
& att.

Sara Lidman, 
Ume: tunnel.
 

NORRBOTTEN.

NORRBOTTEN.

 
BODEN.

BODEN.

 

Nordens möar tycka nog bäst om rallare, ty de förtroligt trycka sin själs utkorade. Ty rallaren är glader, han sorgen slår ihjäl - han drillar sina spader & är en livad själ. \ Boden: stationstunnel.

Oumano.


Kritik gentemot den humanistiska - humancentrering - doktrinen näppeligen prisande INhumanitet. Vi vilselärts tro sagda -ISM-idé.ologi äga ensamrätt över hjärtmuskel. Var kätting bruten ren sammelsuriumsaga: vi har fästs vid naturlagar, & biocirkel - icke sol omkring Hominin hybris - är garanti. Suverän stat el. ej är individen underställd Moder Jords fascistoida frihet.
 

Skjut inte budbäraren.
 

Att ett digert antal glupande mänskovarelser utarmar skafferi (nödgar koloniserad Vintergata\mirakulös överlevnadsmetod) är ej vad jag sturskt ANSE utan vad jag klarögt SE. Naturen vill sovra & vår motspjärn är kortsiktigt tänkt resursignorans. Bråka ej om huruvida detta är odiöst ocharmerande tyckeri - är hon mer sedesamt skön om hon poserar likt aporna de 3 - utan om varför det i fakta är FEL att vi så sakteliga stupa brant i dy om vi av megalomaniska komplex tror oss alienerade det ekosystem vilket inbegriper var smula liv\död.