Yttra.

Luna+Beehive.
 

Under omvårdnadsstudiers etikkurs undrade jag om vad fröken sade, att vi skall utgå från den humanistiska värdegrunden. Innebar detta att vi som Människor skall tillbedja humanismen el. är det endast inom yrkesrollen detta är väsentligt. Om det förstnämnda vore det så att jag lika väl kunde bryta studierna, ty AVSKYR; dess ohälsosamma naïvitet & oheliga naturvidrighet, humanismen (OUMANO.) i mången av dess skepnader. Båd fröken & klasskamrater tycktes märkbart störda av önskan att betona - vad är det för befängd undran; inte kan väl någon inte vara humanist! - men hon besvarade sakligt att det råder åsiktsfrihet & att det ENDAST är yrkesrollen vilken nödgas beröras av humanismen.
 

Åtskilliga av omvärldsidéer berör specifikt vårdsfären, så som önskan om minimerat offentligt ansvar & vidgat familjeansvar, vikt att lyfta ämnet sterilisering - bör människor vilka ej förmår ta hand om sig själva bära förmåga att skapa liv & därav repetera samhällsbelastning, behov att för miljö & mänsklighetens värdighet samt fortlevnad omdana medikamentkryckor et cetera. Men, i yrket inträdes i den önskvärt humanistiska rollen - så vad jag & envar annan fria timmar propagerar för, skall sakna all relevans.
 

Antingen är jag skicklig & uppskattad på arbetet, el. så är jag inte det; kan vara i varierande grad, men inte kan det vara så att jag utför ett gott arbete vilket hipsvips förtrollas när perspektivet på ett välgörande samhälle gör sig till klar känna. När tanke- & yttrandefrihet råder - vilket det, om än beklagansvärt begränsad, trots allt än gör till nog grad för dig att skapligt fritt få lov att yttra dig ärligt, oavsett yrkesroll - är det just duglighet på arbetsplatsen som är att beakta & inte hur konformpolerad din fritida tunga är.
 

Minns detta & låt dig ej tystas av den rädsla du önskas invaggas i. Utför ett enligt institutionens värdegrund förträffligt arbete under arbetstid & enligt eget hjärta egen hjärna helhets själ föredömlig kampanda under fritid, & du är menad att ha rygg trygg. Om ej, har du stora, feta köttsjok på spirorna de dina att föra ett jäkla liv om inskränkningar av yttrandefrihetsgrundlagen (1991: 1461) ske. Var klok & var inte harhjärtad.

Solmåne.

Mid i sommar visas vad halvväga skett.

 
BJÖRKNÄS.

BJÖRKNÄS.

 

Cirka 1 månad i efterskott, eftersom resa till Stockholm & Blekinge & Medelpad & Jämtland kom emellan, firades min 3O:e födelsedag i sällskap med familj. Fick resan, vackra ting & varma gratulationer samt andan i halsen när syster & jag hastade mot Björknässalen i vilken jag just fått veta att Gudrun Schyman - i egenskap av F!:s talesdam - bredbent skulle orera. Väl där antecknade jag i rosa, trotsade välartat samt häpnade (fastän jag visste) över att hon inte anser att feminismen utgår från Kvinnan utan från »Gränslöshet« (F! \ o17o5).

 
HAVREMAGASINET.

HAVREMAGASINET.

 

Under nationaldagen erhöll Havremagasinet \ DÄR KÄRLEK ÄR visit av en Lojura vem posera med lodjur samt en Izabell med Love, varav hon poserade i ljussken & han spatserade fram väldans fort över öppna havresalslandskap för att vidröra var tingest han inte fick lov att vidröra; en ganska snäll rebell, just som moster.

 
GEMTRÄSK.

GEMTRÄSK.

 

14:e juni var värmen - efter osomrig inledning med decembertemperaturen 6 °C - någorlunda nykommen & jag tog ett någorlunda godkänt oskuldsdopp i idyllträsk, om än att jag med anledning av nyckelbenets laserradering av tatuering icke kunde simma ut mot näckrosorna utan endast blöta nedom barm.

 
GÅSEBORG.

GÅSEBORG.

 

Strosade omkring i Stockholms grönska, tillsammans med sunt sällskap & frigående får betande, bräkande, när vi solade nedom ek. Harmonin välbehövlig sedan aftonen dessförinnan, tillbringad på jazzklubben Fasching där jag njutit trumpetyrande scenmusik samt dansat ömt barfota i timme efter timme efter timme efter timme efter timme.. & diskuterat politik; hur annars väckas nyfiken till karl. Nyttjade legala biljetter till Lappland båd på klubb & för fornborgens reservat; fann dessa trivsamma men ej i närheten av så potenta så som sagts. Turligt nog är egen själ & ysterhet nog som sobra.

 
KALIX.

KALIX.

 

Midsommarafton celebrerades i svalt Kalix - där jag & gästande kamraten Henrik tog tur till mitt barndomskvarter Ljungstigen, där jag betraktade Storstenen (ett första bestiget berg), Storskogen, Lillskogen samt själva hemmet till vilket vi bjöds in för att se skillnaden - & avrundades i myggrikt Gemträsk, med isande kalla midnattsdopp & skållhet sauna givande ångande skinn under nattliga blåljuset. Midsommardagen samlades i kassar: älgört, brännässlor, björklöv & tistel - vars väldoftande skog nu torkar här i moders gästrum. Dessa skall för vintern ge näring, tvagning samt smärtlindring.
 

PS. Notera tofflorna vilka granntanten tillsammans med en stickad liten katt gav som tack för att jag hjälpte henne hem efter festlig DAMAFTON. Hon sade att jag valde dom fulaste & jag sade att dom passar mina kläder.

 
RUTER RETRO KAFÉ.

RUTER RETRO KAFÉ.

 

Granatvägens sockerpärla Ruter Retro & dess tingeltangel i vintageperspektiv, sceneri för lillfirandet av lillasyster vem sanna födelsedagens 27:e bjuder in till kalas vilket jag med anledning av LSS-jour missar. Hon gavs I Marsfjällets Skugga, ur Bernhard Nordh-pappåse inhandlad på Röda Korset, när kassören & jag kom i samtal om fotoalbum & bevarande av minnen & han sade att runstenarna minsann består där dom står. Gästande & jag trotsade sedan kaféet duggregnet för att utforska Försvarsmuséet & dess exposition Världen Brinner, i vilken besökarna fick frågan huruvida världen någonsin kommer att sluta att brinna. Vi menade Nej & jag sade Dumma jävlar, när jag såg antal vilket trott Ja.

 
BJÖRKNÄS.

BJÖRKNÄS.

 

När jag för moder - vem finner det skamligt - bekände att jag burit vinterkappa denna söndag, undrade hon om människor hade fnittrat när jag passerade & jag sade att dom alla hade avundats mig för att ingen annan var så varm. Almanackan är irrelevant; är det 11 °C & rusk är det11 °C & rusk, & det finns inte något dåligt väder.