Duva.

Luna Venus


Dystymirike - ovan snitt i psykofarmakaförskrivning & ENSAMFÄRD; munnar smaska karamell, icke kyss. Tror detta, än mer än vår utdragna fredsepok, är skäl till vår till synes SJÄLVUTPLÅNANDE natur. Ej fredsduvor; olivkvist - DYSTYMIDUVOR; dysterkvist. Voro vi lyckliga voro vi ej till sådan hög grad mottagliga för statsmässig vilsenhet mot avgrund. Ett harmoniskt folk har större överlevnadsgnista än så.
 

Människor inom mulna mentala spektrum när vanligtvis destruktiv benägenhet, båd medveten - så som snuttefiltar: självskada, missbruk av droger (alkohol & socker inbegripet) et cetera, & omedveten - så som för sunda själar uppenbart ogynnsamma val (inbegripande 'icke-val'; passiva val) vilka i  destruktivt sinne ter sig omdömesgilla, ty förgiftad konsekvensförståelse i undermedvetet dödseftertraktande. Ångest har normaliserats, trots att det är ett sjukt tillstånd av varande - vilket jag själv lidit marigt; för åratal sedan. Från barndom till tidiga ungdomsår balanserades nivå suicid. Brukar benämnas lugn, stark & utstrålande av hjärtlig aura - idag, sedan mångårigt psȳchēknog frisk.
 

För mig var dagboksskrift att analysera (beteendemönster & dess följd), gallrande inom v'änskapskrets (inspiration före bittermandel), PSYKEDELIKUMmedikament (nyttja cerebral PLASTICITET under öppensinnat perspektivexpansiva tillstånd), kostmedvetenhet (strypt sockerberoende, basal näringskunskap samt insikt om att jag lidit svår vitaminbrist\inflammation av gluten & komjölk - angripande kropp & psyke), naturnärhet & MEDITATION kombinerat med stöd från nära & kära markanta verktyg för den inre harmoni jag nu leva.
 

Även beröring, motion, minskad skärmtid & litteratur samt äventyr att växa i kan för förmulnad bringa lugn, styrka & karisma vilken lämna välgörande energispår i medmänniskor samt välbehövlig inre frid i oss. Tror detta, än mer än att spotta oss i nävarna & göra oss redo för väpnad konflikt (dock; en Man skall klara av att hantera & inneha beredskapsvapen - om än ej nödvändigtvis inleda strid. &: det brådskar) kan räta våra ryggradar raka & vackra. 

Arg vit kvinna.

( luna venus

 

 

1511O8: Hurdan procentandel är ärligt heroiska karlar månande kvinnans frihet - & hurdan procentandel är svaga kräk till tölpar vilka räds eget, vitt ansvars testosteronstinna börda? Finns gott om män vilka likt X i HEROISKA VITA TÖLPAR är vulgära, misslyckade individer vilka hatar ur samhällssårad själ. Att klumpa samman dessa avarter med bio.logiskt vaket territoriella hanar, är dock hån gentemot mina kära arbetarbröder vilka ur pur KÄRLEK, intellektuell potens & livaktig, djurisk instinkt kämpar för frisk levnadsmiljö & funktionell regim.
 

Välkammade akademiker i urvattnat korallröd solidaritetscharader & raffinerat (Nåja) fördold - ofta även för egen medvetenhet - finanshåg, visa folkförakt vilket täcka vidd av nordisk stam (FABRICERADE incitament för integrations tärande egg mot SÄRSKILJNING i civilisation\genetik), maskulint förhållningssätt (territoriell defensiv), inhemsk arbetarklass (Okunnig, populistisk pöbel) & kulturyttringar från fjärran markområden, ty;
 

var människa med genuin variation av kulturgemenskap torde se att värderingar rådande i det svenska journalismklimatet samt skolväsendet näppeligen är universalt representativa. Exv. anser var portugisisk maskulinumkamrat att det är häpnadsväckande att svenska män ej känna för arv, så som portugiserna är stolta & ömmande inför härkomst & Portugals ande), utan tvärtom egendomligt avvikande gentemot omvärld; självförälskat Svea-centriska i kritik gentemot kontraperspektiv.

Av natur är hane tryggande krigisk, levnadsrumsorienterad & restriktiv att inbjuda för främmande att para sig med värdefulla flockhonor; att främst Mannen är i tät för vidmakthållande av hälsosam - vackert härdande - nivå av migration, är givet. Någonting annat voro motbjudande självutplånande - beklagligtvis lynne i ökad utbredning (även yttrat i form av neurotisk veganism & blind pacifism; hellre dö, än döda). Ej endast överflöd av MÖRKT är provokativt - så även dettas minnande om gammelsvenska män av vaginal karaktär; varmt, passivt mottagande av invasivt testosteron. Krasst: Sveriges män - prisa undantagen - beter sig som lubricerande fittor.
 

Sanna våtmarken - Kvinnan - är i debatten förbisedd, annat än som skändad rubrikssvärta & illojal MÖ-vurmare. Hennes naturgivna & socialt betingade predisponering för älskog av hanfolk inom egen\likartad stam värdeförnekas, när exotik från var pil av kompassros dämpa glädje att mingla, ty: HÄMMANDE, successiv anpassning (SOTALASTENLAPSET) samt cherubiskt oinspirerande: mörk trottoar, mörk klubb, mörk internetromantik; mörka utsikter för ljusa flickor vars sociala formatering för visso etnodifferent (ej gräddblek uppäxt så som i barndomens Kalix) men animalisk låga i tendens begärande arvsprägel - förhindrat i planetär norrsfär där ursprungliga gossebarn; flickornas framtida älskade, systematiskt & tendentiöst undantränges; bortrationaliseras.

 
o15. BLODMÅNE.

o15. BLODMÅNE.