Världfärd.

Luna Jupiter


 


Arla november ske eskapad kalifornisk vänvisit - Yosemite. Oregon. Grand Canyon - fram till nyår. Rider kvasiskt motvilligt en form av global-fixas våg svår att ej vätas av, när dess cyanidtoxiska vatten strila ned - & paraplys (så också Paralys) beståndsdelar skövlas i Afrika, hopfogas i Asien, fraktas till Europa för mig att förhoppningsvis förmå fälla fram i Amerika - över oss, & allt sker NÅGON ANNANSTANS, med NÅGON ANNAN. Svep. Svep. Svep.
 

Gräva mull för rosengull i Svea ge flateblåsor, dock; fogligt anammad kultur faller mig ej på läppen - & läpparna de mina torde för massa smaka beska, ty yppa vad anses föråldrat - rent av vidrigt, återspeglat i att jag å min sida anser värdegrundsmässigt strömlinjeformade soyaherrars åsikter ohälsosamma, flickaktiga & rent av dumma - & karl vilken är dummare än jag är emellan FJÄLLBJÖRKspiror innersta krets av Helfvete. Men, vad vill hen-soldat i sådan vidrig varelses kropp att göra, ens - om icke självet åtrå frigörelse; att åter bliva natur.
 

Resaera - fjärran bergsmassiv & sociointeraktion - givit insikt att gräset kan vara GRÖNARE i annan dalgång, & i annan dalgång hörs alltmera om Sverige - föregångslandet - som en form av makabert rike - Asensualitet. Fetma. Klemighet. Tydligt självdestruktiva trendenser; referensram för narrspel. Att vi är ett flängande folk utan att övergripande förstå hur vår profil te sig i horisont, är uppseendeväckande & tyder på vanföreställd Narkissos.
 

Älgrikes skevögdhet är dock inte älg - vilken törsta, sluka giftkällan ur & naturligtvis uppvisar symptompastisch - att främst beskylla, ty skäl varför Världen är oss så åtkomlig - att KONSUMERA: perifer produktion & Insta-SOMA-gramme-äventyr - även skäl varför vi är så åtkomliga för Värden, vars signatur lysa grällt. Globalt leverne i samtid icke för ORBISDJUR, utan för profitörer tryggade av Tellus som ett slags homogent skövelskafferi, fabriksgolv & galleria där monokulturella världskonsumenter (INTE multikulturella världsmedborgare) INKLUDERAs vanka av & an, likt välsmort ansiktslösa beståndsdelar inom maskineri konstruerat för kognitivt slaveri. Markens gröna skiftning ej endast beroende av personligt tycke för nyans, utan av näring. Samt gift.

 

Bak.tivist.


Bakat av scharlakanssaffran & yulekryddor, för nalkande föreläsning av Norberg för DE FRIA. Geopolitik & hiystoeriska snårskogar ämnas lämnas för herrarna i symbolspråkets cigarrum; egen essens hemhörighet i position för estetik, magi, ugnsarom av nejlika samt substantiella exemplet strävan för självhushåll - ej i front i barrikad. Att be.skriva politik obetingat betydande, ty Kan - sålunda Bör - & ♥ intellektuellt, uppviglande tangenthamrande (främst vad rör natur samt erotik\romantik ur politikperspektiv, snarare än dissektion av vapenhandel & korruptionens sluga handslag) men ej så som jag älskar varandet DETALJ.

Att tro sig slipad för var sfär; juvenilt högmod. Är förnuftig Människa, men ej essentiell för var beslut ty begränsad i varandet Kvinnas väsen & Individs personlighet. Hyser exv. svagt intresse inför särskilda områden vilka kräver kunnighet för omdömesgillt beslut (att jag hyser starkt intresse inför psykologi samt könsvetenskap innebär att jag just omdömesgillt begriper denna omdömets begränsning) & är inte menad för kvadrativt; inom skild zon vetgiriga, IK-rika människor med sunda hjärtan men svalkande rationella hjärnor har av naturen slipats att hantera sådana områden. Ofta är dessa MÄNniskor, vilka jag & mången medhynda slipats nosa fram & bekräfta auktoritet - & inte inbilskt ockupera deras zon, & ställa till med inkompetent elände.